Welkom bij Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Departement Werkendam

Welkom bij Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Departement Werkendam

De maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (kortweg ’t Nut)

is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen (“departementen”), opgericht in 1784, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijk ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland.

Johannes Jacobus van Tienhoven v/d Boogaard. Burgemeester van Werkendam van 1862 tot 1894